ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

18.03.2016
|
0 Komenatarze
|

W minioną sobotę tj. 12 marca 2016 r. odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze jednostki OSP Białobłoty. Prezes jednostki – Dariusz Kostanowicz podsumował miniony rok jak również całą kadencję. Odczytane zostało sprawozdanie z działalności, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Przedstawiony został projekt planu działalności oraz planu finansowego. Następnie odbyło się głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium, które jednogłośnie zostało przyznane ustępującemu zarządowi. W dalszej części zebrania podano kandydatury do nowego zarządu. Osoby nominowane przez zebranych druhów strażaków zostały jednomyślnie zaakceptowane. Skład Zarządu OSP Białobłoty przedstawia się następująco:

Prezes – Dariusz Kostanowicz
Naczelnik – Łukasz Szymczak
Skarbnik – Michał Zieliński
Gospodarz – Leszek Szymczak
Sekretarz/ Kronikarz – Marcin Osman
Członek Zarządu – Roman Frąckowiak

Jak co roku wyświetlona została Foto-Kronika OSP Białobłoty, w której przedstawiono wydarzenia i sukcesy jednostki z minionego roku. 
Podczas zebrania miała miejsce jeszcze jedna uroczystość – podziękowanie dla ustępującego ze stanowiska Naczelnika jednostki dh. Romana Frąckowiaka. Z uwagi na wiek Naczelnik nie będzie już mógł pełnić dotychczasowej funkcji. Prezes odczytał podziękowania za wieloletnie zaangażowanie i dbanie o rozwój jednostki. Wręczona został pamiątkowa statuetka oraz drobny upominek. Podziękowanie za współpracę złożyły także panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Białobłotach, które jak co roku pomagają nam w obsłudze zebrania od strony gastronomicznej.

 

Więcej zdęć na Facebook-u:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=521278261376788&id=263374743833809