Historia

Ochotnicza Straż Pożarna w Białobłotach powstała w 1946 roku z inicjatywy druhów Staszaka i Goździka, działaczy ówczesnej gminnej OSP w Grodźcu (Białobłoty, Orlina Mała, Dziewiń Duży należały wówczas do Gminy Grodziec). Za ich namową doszło do zwołania zebrania wiejskiego, na którym podjęto decyzję o powołaniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Białobłotach.

 • Wybrano skład pierwszego Zarządu w osobach :
 • Kazimierz Perczyński – prezes
 • Franciszek Wiśniewski – naczelnik
 • Walenty Perczyński – sekretarz
 • Józef Bigalski – skarbnik
 • Antoni Walkowiak – gospodarz

Oprócz osób wchodzących do składu Zarządu bardzo aktywnymi w tworzeniu nowej jednostki byli: Stanisław Śliwowski, Alfons Śliwowski, Józef Perczyński i Józef Wysocki.
Wkrótce po założeniu jednostki – przy wsparciu miejscowej ludności wybudowano drewnianą remizę strażacką. W czasie uroczystości otwarcia poświęcenia remizy dokonał Ks. Prawda – proboszcz Parafii Królików, a mowę okolicznościową w imieniu strażaków wygłosił Stanisław Czajczyński.

drewniana-remiza Zdjęcie drewnianej remizy

Jednostka w pierwszych latach swej działalności posiadała na wyposażeniu sikawkę ręczną montowaną na wozie konnym i brała udział w licznych akcjach gasząc pożary domostw i lasów.
Umundurowanie strażaków było skromne, organizowane we własnym zakresie.
Kupowano materiał, z którego jeden z druhów szył mundury. Początkowo podczas akcji gaśniczych używano również poniemieckich hełmów wojskowych.
Remiza strażacka służyła lokalnej społeczności do organizowania zabaw tanecznych, loterii, występów teatralnych.

his1

Na początku lat 60-tych zawiązała się II sekcja straży w Orlinie Małej. Wkrótce też rozpoczęto starania o budowę nowej remizy. Przy budowie przypadającej na lata 1963 – 1966 duży wkład włożyli mieszkańcy okolicznych wsi, którzy społecznie wykonywali większość prac, jak też świadczyli znaczącą pomoc finansową. Wartość wybudowanego Domu Strażaka oszacowano na 530 tys. ówczesnych złotych.

W końcu lat 60 – tych nastąpiło połączenie obu sekcji straży i wybór wspólnego Zarządu OSP Białobłoty w osobach :

 • Szczepan Matelski – prezes
 • Zygmunt Matelski – naczelnik
 • Zenon Szkudlarek – sekretarz
 • Jan Radoszewski – skarbnik
 • Władysław Szymczak – gospodarz

Na lata 70-te przypadał okres ożywionej działalności statutowej i kulturalnej. Pomimo nadal słabego wyposażenia w sprzęt gaśniczy jednostka była jedną z najaktywniejszych na terenie Gminy Gizałki, czego dowodem są pozytywne oceny zwierzchników, jak również wysokie miejsca zajmowane w zawodach pożarniczych.
W tym czasie remiza strażacka i pomieszczenia przyległe pełniły szereg funkcji publicznych : tu jeszcze na początku lat 70-tych znajdowała się siedziba Gromadzkiej Rady Narodowej w Białobłotach, później Klub Rolnika, biblioteka, urząd pocztowy, sklep wiejski, tutaj urządzano szereg zabaw tanecznych znanych dobrze w okolicy, a swe próby i przedstawienia miał ludowy zespół pieśni i tańca ,,Białobłoty”.

his2

Pierwszym samochodem strażackim był na początku lat 80-tych Star 25.

W latach 80-tych jednostka przeżywała kryzys spowodowany głównie trudnościami finansowymi. Bardzo słabe wyposażenie w sprzęt (zabrano samochód bojowy) i brak odpowiedniego umundurowania stało się efektem słabego zaangażowania i uziału druhów strażaków w przedsięwzięciach społecznych czy kulturalnych. W okresie tym wielokrotnie występowały zmiany w Zrządzie co negatywnie wpływało na kondycję jednoski.
Prezesem jednoski był Bukowiecki Czesław, później zastąpił go Zieliński Leszek do niespełna połowy lat 90-tych. Po rezygnacji Leszka Zielińskiego Zarząd uformował się w następującym składzie:

 • Alfons Śliwowski – Prezes
 • Henryk Szewczyk – Sekretarz
 • Roman Frąckowiak – Skarbnik
 • Stanisław Śliwowski – Gospodarz
 • Eugeniusz Jaszczak – Członek Zarządu

W 1992 r. jednostka przechodzi poważny sprawdzian swych umiejętności uczestnicząc w 10-cio dniowej akcji gaszenia pożaru ponad 700 hektarów kompleksów leśnych.

his3

Był to na szczęście tylko okres przejściowy przełamany dzięki ofiarności i poświęceniu najbardziej wytrwałych członków OSP Białobłoty.

Od połowy lat 90-tych nastąpiło doposażenie jednostki w podstawowy sprzęt gaśniczy, umundurowanie bojowe i wyjściowe oraz ożywienie w pracach społecznych, podnosi się poziom działalności operacyjnej.

W 1995 r. jednostka została wyposażona w samochód bojowy Tarpan, którego fundatorem było PZU, jednak nadal jednostka nie posiada odpowiedniego wyposażenia i sprzęt i umundurowanie.

his4

Po pięcioletniej działalności Zarządu następuje zmiana w jego składzie i obowiązki Naczelnika przejmuje Roman Frąckowiak w 1998 r. po rezygnacji Alfonsa Śliwowskiego a obowiązki Prezesa pełni Ryszard Walkowiak.
Pierwsze kroki poczynione przez Naczelnika polegały na pozyskaniu pieniędzy na zakup umundurowania których nadal brakowało w pełnych kompletach (było 5 szt. mundurów wyjściowych bez czapek oraz i spodni co można było zauważyć na różnych uroczystościach).
Dopiero przy pomocy Rady Sołeckiej w Białobłotach zakupiono mundury wyjściowe i bojowe. Miało to wielki wpływ na wizerunek druhów w społeczeństwie. Wkrótce przy wsparciu władz gminnych rozpoczęto prace remontowe budynku strażnicy. Ożywiła się również współpraca jednostki z władzami Gminy Gizałki i ze Szkołą Podstawową w Białobłotach w organizowaniu wspólnych przedsięwzięć, takich jak: Dożynki Gminne, Festyn Nocy Świętojańskiej, Święto Patrona Szkoły, zawody sportowe.
Do samochodu tarpan dokupiona została przyczepka (za 800 zł), którą następnie obudowano blachą aluminiową. Dzięki temu w sposób bezpieczny można było przewozić sprzęt pożarniczy i motopompę.
Na szczególną uwagę w tym okresie zasługuje praca z młodzieżą, czego efektem było powstanie MDP oraz duże zaangażowanie i sukcesy w organizowanych turniejach i konkursach pożarniczych. Był to też okres intensywnego cyklu szkoleniowego – przeszkoleni zostali szeregowcy, radiooperatorzy, operatorzy sprzętu, naczelnicy i dowódcy sekcji.
Nie trzeba było długo czekać na wyniki, gdyż w podczas zorganizowanych w Orlinie Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych w 2000 r. drużyna OSP Białobłoty w odmłodzonym składzie wywalczyła II miejsce.

his5

Skład zarządu od 2001 r. wyglądał następująco:

 • Robert Pisula – Prezes
 • Roman Frąckowaiak – Naczelnik
 • Ryszard Walkowaiak – Skarbmok
 • Piotr Czajczyński – Sekretarz
 • Ryszard Antczak – Gospodarz

W 2001 r. w trakcie uroczyście obchodzonego 55-lecia OSP Białobłoty nastąpiło ufundowanie sztandaru i uhonorowanie jednostki Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

his6

W 2002 r. dzięki współpracy z partnerską Gminą Apen w Niemczech jednostka otrzymała strażacki wóz bojowy marki Mercedes.

his7

Kolejne lata to dalsza praca i podnoszenie kwalifikacji strażaków ochotników. Drużyna odnosi coraz większe sukcesy w zawodach sportowo – pożarniczych zdobywając w kolejnych latach same pierwsze miejsca. Bierze także udział w zawodach powiatowych.

his8

2 lutego 2006 roku nastąpiły wybory nowych władz Zarządu OSP Białobłoty, w skład którego weszli:

 • Prezes – Dariusz Kostanowicz
 • Naczelnik – Roman Frąckowiak
 • Zastępca Naczelnika – Paweł Mimier
 • Skarbnik – Marcin Osman
 • Sekretarz – Piotr Czajczyński
 • Gospodarz – Leszek Szymczak
 • Członek Zarządu – Ryszard Walkowiak

Już w maju nowy Zarząd postanowił zorganizować uroczyste obchody 60- lecia powstania Jednostki. Przy tej okazji Jednostka została uhonorowana odznaką honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”. Krótko po jubileuszu Zarząd postanowił przebudować i udoskonalić kuchnię, którą przy pomocy sponsorów jaki i druhów strażaków w ciągu 5 m- cy oddano do użytku wraz z wyposażeniem.

dscn0739hh222

his11

his10

W 2008 r. po raz siódmy z kolei na pierwszym miejscu stanęła drużyna OSP Białobłoty.

his12

W sierpniu 2010 r. w Jednostce OSP Białobłoty nastąpiła zmiana samochodu bojowego. Mercedesa LAF 1113 z 1969 r. zastąpił Renault G230 (1988 r.) z wyposażeniem w zbiornik 3 tys. litrów wody, autopompę, szybkie natarcie i kabinę na 6 członków załogi. Koszt zakupu samochodu to 38.000 zł oraz opłata za transport i rejestrację., z czego kwota 14.000 zł sfinansowana została z budżetu gminy, a pozostałą część 24.000 zł udało się pozyskać. W imieniu Zarządu wszystkim, którzy przyczynili się do kupna naszego samochodu, tj. Wójtowi Gminy Gizałki, firmie Orlina Sp. z o.o., firmie RADA, firmie PPHU Blicharski oraz druhom strażakom, którzy z własnych funduszy bezinteresowanie pomagają doposażyć ten wóz i poświęcają swój czas pracując przy poprawie jego estetyki.

his13

W 2011 r. na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym dokonano wyboru nowych władz zarządu OSP Białobłoty, w skład którego obecnie wchodzą:

 • Prezes – Dariusz Kostanowicz
 • Naczelnik – Roman Frąckowiak
 • V-ce Naczelnik – Eugeniusz Jaszczak
 • Skarbnik – Marcin Osman
 • Sekretarz/kronikarz – Łukasz Szymczak
 • Gospodarz – Leszek Szymczak
 • Członek – Jacek Matelski

W dniu 01.12.2012 r. w Hali Sportowej w Dobrzycy odbył się Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej drużyn OSP. Strażacy OSP Białobłoty jako zwycięzcy eliminacji gminnych reprezentowali w tych rozgrywkach Gminę Gizałki. Turniej przeprowadzono systemem „każdy z każdym”. Po rozegraniu wszystkich spotkań nasza drużyna uplasowała się na zaszczytnym III miejscu poprawiając tym samym o jedną lokatę wynik z poprzedniego roku. Gratulujemy sukcesu i dziękujemy wszystkim zawodnikom z OSP Białobłoty za zaangażowanie i poświęcony czas.

his14

W dniu 07.09.2013 r. na Stadionie Miejskim w Pleszewie odbyły się z Powiatowe Zawody Drużyn Pożarniczych. Na start zgłosiło się siedem drużyn w kategorii „A” – męskiej, zwycięzców eliminacji gminnych.
Na początku odbyła się konkurencja z musztry (oceniana osobno), a następnie przeprowadzono sztafetę pożarniczą i „bojówkę”. Konkurencję bojową rozgrywano na dwóch torach na przemian, przez co zawody przebiegały bardzo sprawnie.

Musztra w wykonaniu strażaków z OSP Białobłoty wypadła bardzo dobrze – jednostka zajęła II miejsce.
Następnie ogłoszono wyniki konkurencji bojowej – OSP Białobłoty III drużyną w Powiecie Pleszewskim! To największy sukces strażaków z Bialobłot, jak również jednostki z terenu gminy Gizałki od wielu lat.
Klasyfikacja generalna:

 • I miejsce – OSP Kowalew
 • II Miejsce – OSP Kościelna Wieś
 • III miejsce – OSP Białobłoty

dsc04974 dsc05198ddd

Skład drużyny OSP Białobłoty:

 • Dariusz Kostanowicz – dowódca drużyny
 • Łukasz Szymczak – rozdzielaczowy
 • Marcin Osman – motorniczy
 • Paweł Sobański – zawodnik rezerwowy – ściana
 • Mateusz Ratajek – przodownik rota II
 • Przemysław Szczeciński – pomocnik przodownika roty II
 • Robert Kopczyński – przodownik roty I
 • Krzysztof Antczak – pomocnik przodownika roty I
 • Patryk Skowroński – łącznik

Ostatnie 15 lat to okres bardzo aktywnej działalności jednostki. Przeprowadzono wiele remontów, zakupiony został nowy samochód strażacki Renault G230 – GBA 3100/16, a drużna odnosi sukcesy zajmując czołowe lokaty w zawodach pożarniczych i sportowych na szczeblu gminnym, jak również powiatowym.