NOWY SPRZĘT

21.04.2019
|
0 Komenatarze
|

W dniu 28 listopada br. odbyło się uroczyste przekazanie Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu Gminy Gizałki wyposażenia i sprzętu ratownictwa zakupionego w ramach realizacji zadania „Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa do udzielania pomocy poszkodowanym dla Ochotniczych Straży Pożarnych „współfinansowanego ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.

Przekazania sprzętu nastąpiło na podstawie podpisanej umowy darowizny z przedstawicielami Zarządów jednostek OSP z terenu Gminy Gizałki. Przekazania dokonał Wójt Gminy Gizałki Robert Łoza w obecności Komendanta Gminnego ZOSP RP w Gizałkach druha Józefa Gmyrka, Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP
w Gizałkach druha Romana Rojewskiego oraz pracownika Urzędu Gminy Kamili Łozy.

Umowę w imieniu OSP Białobłoty podpisał Prezes Dariusz Kostanowicz oraz Skarbnik Michał Zieliński.
Nasza jednostka otrzymała torbę medyczną PSP – R1 wraz z szynami Kramera oraz deską ortopedyczną, dwie butle stalowe na sprężone powietrze a także pilarkę spalinową Stihl. Wartość przekazanego sprzętu to 8.621 zł.