JOT

Jednostki Operacyjno-Techniczne, są społecznym odpowiednikiem jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP. Osoby wyznaczone do działania w strukturach takiej jednostki muszą posiadać odpowiedni wiek (18-65 lat), posiadać aktualne badania lekarskie, jak również posiadać ukończone przeszkolenie pożarnicze odpowiednie do zajmowanej funkcji. Skład JOT po zaalarmowaniu i zebraniu się w remizie, zostaje skierowany w miejsce zagrożenia i bierze bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.

Skład JOT:

 1. Zieliński Michał
 2. Matelski Roman
 3. Skowroński Patryk
 4. Osman Michał
 5. Osman Marcin
 6. Szymczak Łukasz
 7. Szymczak Leszek
 8. Matelski Jacek
 9. Szczeciński Przemysław
 10. Kostanowicz Dariusz
 11. Frąckowiak Roman
 12. Mimier Paweł
 13. Kopczyński Robert