APARATY OCHRONY DRÓG ODDECHOWYCH

21.04.2019
|
0 Komenatarze
|

Pragniemy poinformować, że na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Białobłotach w październiku 2018 r. trafił nowy sprzęt – dwa aparaty ochrony dróg oddechowych (ODO) Fenzy Aeris 2 z maskami OptiPro i czujnikami bezruchu firmy Drager. Dzięki staraniom Naczelnika jednostki Łukasza Szymczaka, który zwrócił się na zebraniach wiejskich do mieszkańców Białobłot, Dziewinia Dużego, Krzyżówki i Orliny o przekazanie części środków z Funduszu Sołeckiego na zakup aparatów ODO udało się pozyskać fundusze na jeden aparat. O środki na drugi zestaw postarał się Radny – nasz druh Pan Henryk Osman. Dzięki jego zaangażowaniu trzy firmy działające na naszym terenie przekazały pieniądze na ten cel.
Serdecznie dziękujemy mieszkańcom Białobłot (wsparcie w kwocie 1800 zł), Krzyżówki (wsparcie w kwocie 1000 zł), Orliny (wsparcie w kwocie 1000 zł) i Dziewinia Dużego (wsparcie w kwocie 500 zł) za zrozumienie potrzeby zwiększenia własnego bezpieczeństwa i przekazanie środków na zakup tego nowoczesnego sprzętu. Dziękujemy gorąco Radnemu Henrykowi Osmanowi i firmom: Gospodarstwo Rolno-Handlowe Igor Szamiłow za wsparcie w wysokości 2500 zł, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Grodziec z Nadleśniczym Waldemarem Cierniakiem – 1000 zł, oraz Specjalistycznemu Gospodarstwu Drobiarskiemu Andrzeja Borowskiego – 500 zł.
Ten nowoczesny sprzęt został zakupiony z myślą o zapewnieniu jak najlepszej ochrony mieszkańcom wschodniej części gminy Gizałki w szczególności miejscowości Białobłoty, Dziewiń Duży, Krzyżówka Orlina. Cieszymy się z tego zakupu, gdyż nasza zdolność niesienia pomocy znacznie się poprawiła. Aparaty ODO są również niezwykle ważne dla zdrowia strażaka. Podczas pożarów w dymie znajduje się wiele substancji toksycznych, szkodliwych i bardzo niebezpiecznych – nawet rakotwórczych. Gaszenie takie powinno odbywać się w aparatach ODO, które chronią zdrowie strażaka.
Nowe Aparaty to sukces całego Zarządu i strażaków OSP Białobłoty jak również mieszkańców Białobłot, Dziewinia Dużego, Krzyżówki i Orliny, którzy od dziś mogą czuć się dużo bezpieczniej.