Aktualności

NOWY SPRZĘT

21.04.2019
|
0 Komenatarze
|

W dniu 28 listopada br. odbyło się uroczyste przekazanie Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu Gminy Gizałki wyposażenia i sprzętu ratownictwa zakupionego w ramach realizacji zadania „Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa do udzielania pomocy poszkodowanym dla Ochotniczych Straży Pożarnych „współfinansowanego ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.

Przekazania sprzętu nastąpiło na podstawie podpisanej umowy darowizny z przedstawicielami Zarządów jednostek OSP z terenu Gminy Gizałki. Przekazania dokonał Wójt Gminy Gizałki Robert Łoza w obecności Komendanta Gminnego […]

APARATY OCHRONY DRÓG ODDECHOWYCH

21.04.2019
|
0 Komenatarze
|

Pragniemy poinformować, że na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Białobłotach w październiku 2018 r. trafił nowy sprzęt – dwa aparaty ochrony dróg oddechowych (ODO) Fenzy Aeris 2 z maskami OptiPro i czujnikami bezruchu firmy Drager. Dzięki staraniom Naczelnika jednostki Łukasza Szymczaka, który zwrócił się na zebraniach wiejskich do mieszkańców Białobłot, Dziewinia Dużego, Krzyżówki i Orliny o przekazanie części środków z Funduszu Sołeckiego na zakup aparatów ODO udało się pozyskać fundusze na jeden aparat. O środki na drugi zestaw postara […]

OPŁAĆ SKŁADKI

1.03.2018
|
0 Komenatarze
|

Zarząd OSP Białobłoty przypomina o konieczności uregulowania składki członkowskiej. Informuje, że zgodnie z § 21 pkt 3 Statutu jednostki nieusprawiedliwione zaleganie z zapłatą składki członkowskiej za okres przekraczający 1 rok skutkuje skreśleniem z listy członków OSP Białobłoty.

Zwracamy się więc z prośbą o sprawdzenie do dnia 31.03.2018 r. u skarbnika jednostki druha Michała Zielińskiego lub Prezesa Dariusza Kostanowicza swoich wpłat i w razie zaległości ich uregulowanie. W przypadku niedopełnienia powy […]

WESOŁYCH ŚWIĄT

24.12.2017
|
0 Komenatarze
|

OSP BIAŁOBŁOTY NAJLEPSZĄ JEDNOSTKĄ W WIELKOPOLSCE

13.05.2017
|
0 Komenatarze
|

Podczas uroczystej gali z okazji Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w Krotoszynie nasza jednostka zwyciężyła i została uhonorowana tytułem „WIELKOPOLSKA OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA ROKU 2016”. Statuetkę oraz dyplom wręczali min druh Stefan Mikołajczak – Prezes  Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego oraz druh Krzysztof Grabowski – Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego a zarazem Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego. To ogromne  wyróżnienie i zaszczyt. Zdajemy sobie sprawę jak wiele jest jednostek w Wielkopolsce i cieszymy się, że to właśnie […]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next page ›