2019 Kwiecień

NOWY SPRZĘT

21.04.2019
|
0 Komenatarze
|

W dniu 28 listopada br. odbyło się uroczyste przekazanie Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu Gminy Gizałki wyposażenia i sprzętu ratownictwa zakupionego w ramach realizacji zadania „Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa do udzielania pomocy poszkodowanym dla Ochotniczych Straży Pożarnych „współfinansowanego ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.

Przekazania sprzętu nastąpiło na podstawie podpisanej umowy darowizny z przedstawicielami Zarządów jednostek OSP z terenu Gminy Gizałki. Przekazania dokonał Wójt Gminy Gizałki Robert Łoza w obecności Komendanta Gminnego […]

APARATY OCHRONY DRÓG ODDECHOWYCH

21.04.2019
|
0 Komenatarze
|

Pragniemy poinformować, że na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Białobłotach w październiku 2018 r. trafił nowy sprzęt – dwa aparaty ochrony dróg oddechowych (ODO) Fenzy Aeris 2 z maskami OptiPro i czujnikami bezruchu firmy Drager. Dzięki staraniom Naczelnika jednostki Łukasza Szymczaka, który zwrócił się na zebraniach wiejskich do mieszkańców Białobłot, Dziewinia Dużego, Krzyżówki i Orliny o przekazanie części środków z Funduszu Sołeckiego na zakup aparatów ODO udało się pozyskać fundusze na jeden aparat. O środki na drugi zestaw postara […]