2018 Marzec

OPŁAĆ SKŁADKI

1.03.2018
|
0 Komenatarze
|

Zarząd OSP Białobłoty przypomina o konieczności uregulowania składki członkowskiej. Informuje, że zgodnie z § 21 pkt 3 Statutu jednostki nieusprawiedliwione zaleganie z zapłatą składki członkowskiej za okres przekraczający 1 rok skutkuje skreśleniem z listy członków OSP Białobłoty.

Zwracamy się więc z prośbą o sprawdzenie do dnia 31.03.2018 r. u skarbnika jednostki druha Michała Zielińskiego lub Prezesa Dariusza Kostanowicza swoich wpłat i w razie zaległości ich uregulowanie. W przypadku niedopełnienia powy […]