2016 Marzec

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

18.03.2016
|
0 Komenatarze
|

W minioną sobotę tj. 12 marca 2016 r. odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze jednostki OSP Białobłoty. Prezes jednostki – Dariusz Kostanowicz podsumował miniony rok jak również całą kadencję. Odczytane zostało sprawozdanie z działalności, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Przedstawiony został projekt planu działalności oraz planu finansowego. Następnie odbyło się głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium, które jednogłośnie zostało przyznane ustępującemu zarządowi. W dalszej części zebrania podano kandydatury do nowego zarządu. Osoby nominowane przez zebranych druhów strażaków zosta […]